Jorien van HeuvelMijn stijl
In mijn werk staan eenvoudige vormen en helder kleurgebruik centraal. Vloeiende lijnen gaan geruisloos over van bolling naar holling en omgekeerd. Ik maak vaak gebruik van neveltechnieken, waardoor kleuren langzaam veranderen en in elkaar overvloeien. Voor mij is het de kunst om vormen te beheersen en technieken steeds verder te verfijnen. De kleureffecten bereik ik door gebruik van engobes (kleislib met kleurpigment). Met deze engobes kan ik decoraties, teksten of afbeeldingen op de klei schilderen. Om mij verder te professionaliseren in dit ambacht, volg ik regelmatig cursussen en workshops en heb veelvuldig contact met collega keramisten. Daarnaast is het vooral uitproberen, bijstellen, kapotslaan en opnieuw beginnen tot de juiste techniek het gewenste resultaat geeft.

Gespecialiseerd in urnen
Naast serviesgoed, vazen en geboortebordjes begon ik af en toe urnen te maken. Uitvaartwinkel Terra Nova benaderde mij met de vraag of ik een aantal baby urnen en kinder urnen wilde maken voor hun etalage. Begin 2000 was daar niet veel aanbod in en kwamen er regelmatig vragen bij Terra Nova binnen. Dat is voor mij de start geweest van deze bijzondere specialisatie. Het blijft ook nu, na jaren en na het maken van heel veel urnen, bijzonder om voor iemand een urn, grafmonument of herdenkingskeramiek te mogen maken. Soms komen klanten in het atelier en is er een kortdurend maar vaak ook intens contact rondom de dood van hun geliefde. De nabestaanden kunnen door kleur en decoratie van de urn te bepalen iets concreets doen met het verdriet en gemis dat zij hebben ervaren. Ik vind deze ontmoetingen heel bijzonder.